Новини та події

04.01.2018
Інноваційні технології харчових виробництв

Інноваційні технології харчових виробництв : монографія / за ред. д.т.н., проф. Піддубного В. А. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 374 с.
Читати
04.01.2018
Перлини українського художнього слова

У відділ абонемента надійшли нові аудіокниги об’єднані під загальною обкладинкою «Перлини українського художнього слова».
Читати
04.12.2017
Словник-довідник з екологізації підприємництва і товарознавства

Словник-довідник з екологізації підприємництва і товарознавства : навч. посіб. / за ред. П. С. Скрипчука. – Рівне : НУВГП, 2017. – 354 с.
Читати
04.12.2017
Промислові підприємства в ринковому середовищі

Акімова Л. Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : монографія / Л. Акімова. – Рівне : НУВГП, 2017. – 121 с.
Читати
04.12.2017
Нові надходження у відділ абонемента

Відділ абонемента поповнився новинками галузевої та різножанрової художньої літератури.
Читати
30.11.2017
Облік основних засобів як об’єктів реального інвестування підприємств

Зінкевич О. Організація і методика обліку та аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями : монографія / О. Зінкевич, І. Лазаришина. – Рівне : НУВГП, 2017. – 208 с.
Читати
29.11.2017
Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access

Шпортько О. В. Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access 2010/2013 : Практикум для студентів вищих та учнів проф.-техн. навч. закладів / О. В. Шпортько, Л. В. Шпортько. – Рівне : О. Зень, 2017. – 184 с.
Читати
07.11.2017
Підвищення ефективності вібраційно-відцентрового оброблення деталей

Підвищення ефективності вібраційно-відцентрового оброблення деталей вільними абразивами : монографія / Б. М. Гевко, О. М Кондратюк, О.Л. Ляшук та ін. – Рівне : О. 3ень, 2017. – 136 с.
Читати
06.11.2017
Будівельна техніка

Будівельна техніка : підручник / О. Г. Онищенко, В. О. Онищенко, С. Л. Литвиненко, Б. О. Коробко ; за ред.: В. О. Онищенко, С. Л. Литвиненко. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 416 с.
Читати
06.11.2017
Розпилювання низькотоварної деревини

Ресурсозберігаюча технологія розпилювання низькотоварної деревини круглопилковими верстатами : монографія / М. О. Білецький, З. С. Сірко, О. О. Пінчевська та ін. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 144 с.
Читати