Новини та події

Четверті студентські краєзнавчі читання

14 грудня 2017 року в рамках виконання Указу Президента України №357/2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації» відбудуться Четверті студентські краєзнавчі читання «Sola Scriptura: переклади Біблії та Євангелій. Спадщина історичної Волині».

Реєстрація о 10 годині. Початок читань об 11 годині (Світлиця, IV поверх). Захід безкоштовний. Обов'язковим залишається запис до бібліотеки.

Напрямки досліджень:

-                Перші свідоцтва появи Святого Письма українською мовою (Холмське Євангеліє (кін. ХІІ ст.), «Книга глаголемая Псалтырь» («Махазор», між 1466 та 1473 рр.);

-                Волинські рукописні Євангелії XVI століття (рукописне Нобельське Четвероєвангеліє (1520 р.), Пересопницьке (1561 р.), Волинське (Житомирське) (1571 р.), Новий Завіт Негалевського (1581 р.), Літківське Євангеліє (1595 р.);

-                Світові шедеври – Біблія Скорини (1517 – 1519 рр.), Радзивіллівська (Берестейська, Піньчуковська) Біблія (1563 р.), Острозька Біблія (1581 р.).

Організатори: Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека, Відділ акумуляції краєзнавчих документів та бібліографії, Науково-історичний відділ обласного оргкомітету по відзначенню 500-річчю Реформації у м. Рівне та Рівненській області, Рівненська духовна семінарія і академія ХВЄ.

Вимоги до оформлення статей:

-                обсяг поданих матеріалів 7-10 сторінок формату А 4, 14-м кеглем з інтервалом 1,5, шрифтом Times New Roman;

-                посилання в тексті слід супроводжувати цифрами у квадратних дужках, наприклад [3, 5], а список джерел подавати в кінці тексту;

-                текст доповіді повинен бути вичитаним;

-                вітається наявність ілюстрацій (малюнків, світлин, іншої графіки), а також таблиць, схем, діаграм.

Інформацію про автора (авторів) необхідно вмістити перед заголовком дослідження без скорочень за таким алгоритмом:

прізвище, ім’я (повністю), по-батькові (повністю);

місце навчання та курс, факультет.

Статті, відібрані редколегією, будуть вміщені в збірнику матеріалів студентських краєзнавчих досліджень, який вийде в грудні 2017 року за результатами усіх чотирьох краєзнавчих читань.

Друк – безкоштовний.

Тексти доповідей в електронному варіанті просимо надсилати до 10 грудня 2017 року.

E-mail: istvolyn@libr.rv.ua
усі новини та події »