Новини та події

Промислові підприємства в ринковому середовищі

Акімова Л. Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : монографія / Л. Акімова. – Рівне : НУВГП, 2017. – 121 с.

Конкуренція примушує підприємства всіх форм власності постійно відслідковувати зміни попиту та пропозиції, вартості матеріальних ресурсів, зменшувати витрати на виробництво, покращувати якість своєї продукції та послуг, що реалізуються на ринку, підвищувати свою конкурентоспроможність.

Питання конкурентоспроможності підприємства, підходи до класифікації конкурентних переваг і стратегій конкурентоспроможності підприємства, рекомендації щодо відбору адекватних конкретним ринковим умовам різновидів конкурентних стратегій досліджуються багатьма економістами. Категорія «конкурентоспроможність підприємства» відображає просто відмінності розвитку даного підприємства від розвитку конкурентних підприємств. Науковий доробок вітчизняних і зарубіжних вчених в окресленому колі питань свідчить про різноплановість досліджень, що повязані з конкуренцією та конкурентоспроможністю господарюючих суб єктів.

У новій монографії проведено критичний аналіз використання у промисловому маркетингу існуючих методів оцінки конкурентоспроможності підприємства та запропоновано функціональний підхід до процесу оцінки цього ринкового показника.

Книга адресована усім керівникам та фахівцям підприємств, які використовують на практиці теорію маркетингу.

Раїса Гірак

 
усі новини та події »