Новини та події

Облік основних засобів як об’єктів реального інвестування підприємств

Зінкевич О. Організація і методика обліку та аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями : монографія / О. Зінкевич, І. Лазаришина. – Рівне : НУВГП, 2017. – 208 с.

Проведення економічних реформ та забезпечення сталого розвитку економіки потребує значних капітальних інвестицій, які є основою розбудови підприємств, окремих видів економічної діяльності та країни в цілому. Інвестиційна діяльність набуває особливого значення для підприємств усіх галузей національної економіки, включаючи автомобільний транспорт. Інвестиції забезпечують конкурентоспроможність підприємств у тактичному і стратегічному вимірі.

У монографії викладено наукові засади обліково-аналітичного забезпечення управління реальними інвестиціями в частині основних засобів. Дана праця розрахована на викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, інвесторів, керівників, бухгалтерів та працівників фінансових служб.

 Раїса Гірак
усі новини та події »