Новини та події

Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access

Шпортько О. В. Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access 2010/2013 : Практикум для студентів вищих та учнів проф.-техн. навч. закладів / О. В. Шпортько, Л. В. Шпортько. – Рівне : О. Зень, 2017. – 184 с.

На сьогоднішній день важко уявити собі комп’ютерну техніку, локальні та глобальні мережі баз даних та невід’ємної частини прикладного програмного забезпечення – систем управління ними. Вже стало звичним для посвідчення особи поряд з паспортом подавати ідентифікаційний номер, під яким зберігаються особисті дані в базі даних Державного реєстру фізичних осіб. Все частіше використовуються бази даних для автоматизації діяльності лікарень, бібліотек, автозаправних станцій, туристичних агенцій, підвищення якості підготовки спеціалістів у закладах освіти.

Основними завданням практикуму є змістовне і глибоке вивчення студентами і учнями методології створення та ведення баз даних, отримання навичок використання систем управління баз даних для швидкої та якісної автоматичної обробки систематизованих даних і створення цілісних інформаційно-пошукових систем.

Запрошуємо до бібліотеки ознайомитись та скористатись даним виданням учнів, студентів, викладачів та всіх тих, хто прагне оволодіти можливостями та засобами СУБД MS Access для ефективного створення ІС обробки систематизованих даних.

 

 

Марія Новікова
усі новини та події »